Obchodní podmínky

Provozovatelem e-shopu www.prowine.cz je obchodní společnost Premium Wines s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Praha 1 , 110 00, IČ: 04666291, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze.


1. Forma a úhrada objednávek

Informační oznámení o elektronické evidenci tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb 112/2016 Sb. je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Vína lze objednat bez minimální hodnoty nákupu, již od 1 láhve. Objednávky pošlete e-mailem na  prowine@centrum.cz.  Na základě elektronické objednávky přijde zpět e-mailem potvrzení Vaší objednávky a je vystavena faktura, kterou obdrží zákazník buť eamile ve formátu PDF či při převzetí dodávky.

Úhrada objednávky a způsob doručení:

 • dobírka – Česká pošta,GLS, PPL, Zásilkovna, Balikovna
 • bankovním převodem
 • platba kartou – platební portál The Pay

Převzetí daňového dokladu zákazníkem

Faktura (daňový doklad) vystavená společností Premium Wines s.r.o. (Která není plátcem DPH) za objednané zboží, je zákazníkovi dodána společně se zbožím na uvedenou dodací adresu. Či je možné fakturu stáhnout ze zaslaného e-mailu po dokončení objednávky zákazníkova ve formátu PDF.

2. Ceny

Ceny jednotlivých položek se řídí aktuálním ceníkem , dodavatel si vyhrazuje právo možnosti jejich aktuálních změn. Ceny uvedené u produktů  jsou s DPH.Ceny vín a destilátů jsou platné v momentě uskutečnění objednávky. Vína, destiláty a nepotravinářské produkty podléhají 21% DPH.

3. Distribuce a termíny dodání

Vína jsou distribuována po předchozím potvrzení objednávky prostřednictvím nabýzených dopravců. Dodací lhůta je 3-5 následujících pracovních dnů. (U předvánočního nakupování může tato doby být delší!) Dodavatel si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech vzniklých vyšší mocí nebo v případech, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v předpokládaném čase. Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nestandardního či spekulativního složení a velikosti.

4. Reklamace/ vrácení zboží

 • Oprávněná reklamace: V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši.
 • Neoprávněná reklamace: Spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).
 • Zrušení objednávky: Pokud se zákazník rozhodne zrušit objednávku před expedicí, je toto možné provést po dohodě s dodavatelem elektronickou formou (prowine@centrum.cz) nebo telefonicky +420724253527, +420728609573
 • Uplatnění reklamace : v případě reklamace nás kontaktujte na emailové adrese: prowine@centrum.cz nebo na tel:  +420724253527, +420728609573
 • Způsob a lhůta pro vrácení peněz : vrácení peněz probíhá po dohodě se spotřebitelem, bankovním převodem na jeho účet, bez jakýchkoli dodatečných nákladů pro spotřebitele. Lhůta na vrácení peněz je 7 dnů od ukončení reklamce.
 • Vyrozumnění spotřebitele o vyřízení reklamace : spotřebitel je na základě reklamačního protokolu informován, že prodávající převzal zboží do reklamačního procesu, kdy ho převzal a jaká bude doba předpokládané nápravy. O vyřízení reklamace je spotřebitel informován e-mailem na registrační e-mailovou adresu.
 • Doporučujeme, aby si zákazník zkontroloval dodávku ihned při převzetí zboží.
 • Pokud zákazník zjistí poškození zboží po převzetí, má 2 dny na uplatnění reklamace ode dne doručení zboží u dodavatele.
 • Pokud zákazník odmítne přijmout poškozené zboží, je s ním sepsán reklamační protokol a další vyřízení reklamace probíhá ve spolupráci s dodavatelem a vybraným dopravcem s termínem na vyřízení do 30 dnů.

5. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Prodávající, v souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, informuje spotřebitele o možnosti řešit spory, vyplývající ze smluv uzavřených s prodávajícím, prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00.

6. Odstoupení od smlouvy

Kupujete-li zboží jako soukromá osoba, máte v souladu s § 1829 NOZ možnost odstoupit od smlouvy do14 dní od převzetí zboží.

 • Odstoupení od smlouvy: V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou
 • Doporučujeme nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního e-mailu. V případě, že jste již zboží převzal(a), doporučujeme jej doručit spolu s dokladem o pořízení na vlastní náklady na výše uvedenou adresu. Zboží doporučujeme zaslat kompletní, nemělo by být poškozené, ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce s přiloženým dokladem o koupi. Zboží by nemělo být zasláno na dobírku a doporučujeme je pojistit.
 • Vrácení finančních prostředků spotřebiteli: Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle § 1832 odst.1, má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacenou finanční částku nejpozději do 14 dnů od odstoupení, může ji však zadržet do doby, než spotřebitel doručí zboží zpět nebo prokáže, že jej odeslal.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, tedy, že je zejména bez vad, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Při projevení vady v průběhu 6ti měsíců od převzetí věci se má i nadále za to, že vada existovala již při převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

 • přiměřeným snížením kupní ceny
 • náhradním dodáním zboží
 • odstoupením od smlouvy

7.Záruka

Po dodání dodavatel neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka.

Jsou uznány pouze prokazatelné senzorické závady kvality vín, a to při navrácení většiny obsahu láhve. Ze strany dodavatele jsou vína a destiláty skladovány v optimálních podmínkách, částečně v klimatizovaném prostoru a díky vysoké obrátkovosti zboží je zajištěna jeho čerstvost. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím.

8. Trvanlivost a ročníky vín

Trvanlivost jednotlivých druhů vín a destilátů je individuální. Optimální dobu spotřeby a případnou dobu archivace uvádíme u každého vína zvlášť nebo na dotaz, ale všechna vína přesahují minimalní dobu 2 let, u likérů je ideální doba spotřeby uvedena na lahvi.

Kvalitní víno jako přírodní produkt každým rokem změní ročník, při širokém sortimentu vín může docházet ke změnám rychleji, než se stačí aktualizovat internetová nabídka . Pokud dojde ke změně ročníku v době objednávky, je automaticky dodán ročník následující. V případě, že kupující trvá na uvedeném ročníku a jiný nechce, musí toto výrazně označit do poznámek pod objednávku.

9. Změny obchodních podmínek

Platební, dopravní, reklamační  a termínové podmínky se řídí platnými obchodními podmínkami společnosti Premium Wines s.r.o.. Premium Wines s.r.o. si vyhrazuje právo změny cen a ročníků nabízených vín dle aktuální platné nabídky. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

10. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících (jméno, příjmení, fakturační adresa, PSČ, e-mailová adresa, kontaktní telefon) jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Z daňových důvodů je doba uchování 11 let. Slouží výhradně pro vnitřní potřebu společnosti Premium Wines s.r.o. a nejsou poskytovány třetím osobám – s výjimkou předání nezbytných údajů kurýrním službám pro dodání zboží. Zákazník může požádat o vymazání či změnu osobních údajů z databáze Prowine s.r.o. e-mailem na adrese: prowine@centrum.cz

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů  prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Více informací o ochraně osobních údajů

Více informací o Cookies

Košík